Subscribe to keep up with the HKIWSC latest

Chongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.

ContactZhang Yanjing
Street#1, 4th Floor,Gemini A, No.10, Qingfengbei St., Yubei Dist.
CityChongqing
CountryChina

Winning Entries

Lvxi Jiangjin Shaojiu Craft

Best Chinese Spirit 2019

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Lvxi Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Meijian

Silver 2019 in Spirit-Liqueurs-Fruit-11% to 15%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Fruit (Apple)

Silver 2019 in Spirit-Liqueurs-Fruit-21% to 25%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Fruit (Peach)

Silver 2019 in Spirit-Liqueurs-Fruit-21% to 25%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Danchun Gaoliang

Silver 2019 in Spirit-Baiju-Light Aroma-21% to 25%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Share with Ten Guys

Silver 2019 in Spirit-Baiju-Light Aroma-21% to 25%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Intimate Friend

Silver 2019 in Spirit-Baiju-Light Aroma-40% to 45%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai L.168

Silver 2019 in Spirit-Baiju-21% to 25%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Black Label Pure Taste 168

Gold 2019 in Spirit-Baiju-40%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Joyouth

Silver 2019 in Spirit-Baiju-40%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

We Thank Our Sponsors: