Subscribe to keep up with the HKIWSC latest

Chongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.

ContactSunshine Zhang
StreetNorthern New District
CityChongqing
CountryChina

Winning Entries

Jiangji Distillery 508

Best Chinese Spirit 2018

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Lvxi Jiangjin Shaojiu Craft

Silver 2018 in Baijiu-50% to 52%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing LvXi Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Danchun

Silver 2018 in Baijiu-35%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai S100

Bronze 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangji Distillery 408

Bronze 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Black Label

Silver 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangji Distillery 508

Gold 2018 in Baijiu-50% to 52%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Black Label Pure Flavor 168

Bronze 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangji Distillery Blue 5-Star

Silver 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina

Jiangxiaobai Banjinbaliang + Dream

Silver 2018 in Baijiu-40% to 42%

Entered ByChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Producer NameChongqing Jiangji Distillery Co., Ltd.
Country of originChina